2 April, 2020

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Belgeler!

Bir taşınmazın bağımsız bölümlerindeki sahipliği, yani mülkiyet hakkı kat mülkiyeti olarak tanımlanır. Kat irtifakı, binanın yapılmaya başlanmasının ardından, kişilerin yapı üzerindeki paylarını gösteren tapu tipidir. Kat irtifakının kat mülkiyetine dönüştürülmesi yapıyı inşa eden müteahhitlerin görevidir; fakat müteahhit sektörde aktif olarak çalışmıyor, vefat etmiş veya iflas etmiş ise iskan ruhsatının alınması taşınmaz sahibinin sorumluluğundadır.

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için ilk olarak iskan belgesinin alınması gerekiyor. Ruhsatın alınmaması durumunda ise yine taşınmaz sahibi para cezası ödemek durumunda kalır. İskan belgesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği şartların sağlanması durumunda alınabilir.

Kat mülkiyeti almak için ne gerekir?

Kat mülkiyetinin alınması için öncelikle yapının tamamı ile bitmiş olması gerekir. Üstte belirtildiği gibi iskan belgesinin alınması da bir diğer gerekliliktir. Ana yapının kagir olması ve bölümlerin birbirinden bağımsız olması da gerekmektedir. Ayrıca bina tümü ile kat mülkiyetine çevrilmeden bağımsız bölümler de kat mülkiyetine geçemez.

Kat mülkiyetine geçiş için gerekli belgeler

Tüm hak sahipleri tarafından imzalanmış, yapıdaki tüm bölümlerin farklı farklı değerleri ve bu bölümler ile orantılı arsa paylarını gösteren dilekçe. Bu dilekçe tapu görevlileri tarafından yazılabilmektedir.

  • İlgili resmi kuruluşlarca tasdik edilmiş ve bir mimar ya da mühendis tarafından hazırlanmış genel inşaat projesi
  • Genel inşaat projesinde mevcut değilse inşa edilen yapıların, yol veya park gibi alanların arsa içindeki konumlarını gösteren, belediyece tasdik edilmiş vaziyet planı
  • İskan ruhsatı olarak bilinen yapı kullanma izin belgesi
  • Her cepheden çekilmiş en az 13 x 18 cm boyutlarında fotoğraflar
  • Noterden tasdikli; bağımsız her bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve ana yapının tüm hak sahipleri tarafından imzalanmış liste.
  • Hak sahiplerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları
  • Yine tüm hak sahipleri tarafından imzalanmış yönetim planı
  • Tapu senedi ve resmi senetlere yapıştırılmak üzere hak sahiplerinin son altı ay içinde çekilmiş ikişer adet vesikalık fotoğrafı
Paylaş