2 April, 2020

Apartman Karar Defteri Nedir, Nasıl Doldurulur?

Günümüzde tek katlı evlerin yerini büyük şehirlerde apartmanlar oluşturuyor. Kat mülkiyetine sahip olan apartmanlarda oturan insanların bir araya gelerek aldıkları kararların bir yere not edilmesi zorunlu tutulmuştur. Kanun tarafından bu nedenle apartman karar defteri tutulması gerekmektedir. Bu defter içerisine düzenli olarak yapılan toplantılarda alınan kararların tamamının yazılması istenmektedir. Bu noktaları tutmadan önce apartman karar defteri gerektiği şekilde hazırlanmalıdır. Doldurma işlemine başlamadan önce karar defterini aşağıda ki açıklamalara göre hazırlamanız gerekiyor.

Apartman Karar Defteri Nasıl Hazırlanmalıdır?

Kanunda yer alan kat mülkiyeti kanununda 32. Madde içerisinde bu defterin nasıl hazırlanması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Defterde ki kararların yazılacağı belirli sayıda sayfa olması ve bu sayfaların tamamına numara verilmelidir. Eğer bu numara bulunmazsa defter geçersiz olarak kabul edilmektedir.

Defter hazırlandıktan sonra notere gidilerek sayfaların tamamına mühür vurulması istenmelidir. Her sayfasına mühür vurulmasına özen gösterilmelidir. Karar defterinin içerisinde kesinlikle binayı ilgilendirmeyen ve hiçbir alakası olmayan konulardan bahsedilmemelidir. Bu detaylara dikkat edilmeden tutulmaya başlayan apartman karar defterleri geçersiz olarak kabul edilecektir.

Apartman Karar Defteri Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hazırlanmış olan karar defteri apartman içinde alınan kararların tutulması ve gerçekleştirilmesi açısından size yardım edecektir. Tabi bu kararların doğru şekilde deftere geçirilmesi ve ilerleyen süreçte gerekli şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Aşağıda ki detaylara dikkat ederek apartman karar defterinin nasıl doldurulacağını öğrenebilirsiniz.

Apartman içinde yapılan seçim ile belirlenen yönetici, yıl boyunca yapılan toplantılarda alınan kararları tamamını bu deftere yazmalıdır. Alınan kararda ret ve onay oylarının kaç adet olduğu yazılmalıdır.

Yapılan oylamada karar ret şeklinde çıkarsa bu kararın neden çıktığı açıklamaları ile birlikte yazılmalıdır. Yapılan tüm oymalar ile ilgili detaylar açık bir şekilde deftere yazılmalıdır. Apartman karar defteri bir yıllık düzenlenmelidir. Yıl tamamlandığında apartman yöneticisi bu defteri kapatmalıdır. Arşivde belirli bir süre bu defter saklanması gerekmektedir.

Bu defterin tutulmasında ki amaç çok sayıda insanın paylaştığı aynı apartman içerisinde oluşabilecek her türlü olumsuz duruma karşı önceden tedbir almaktır.

Paylaş